Kursai

Modulis Nr.1. Emocinis sąmoningumas

Savų emocijų suvokimas yra pirmasis žingsnis link savojo emocinio intelekto ugdymo. Suvokdami savas emocijas, mes taip pat ugdome požiūrį į kasdienio gyvenimo problemas ir iššūkius.


Modulis Nr.2. Atkaklumas

Atkaklumas yra vienas iš D. Golemano emocinio intelekto teorijos „ramsčių“. Lotyniškai šis terminas reiškia „pastovumą“ ir „tvirtumą“ siekiant savo tikslų arba jais tikint.


Modulis Nr.3. Kontrolės lokusas

Kontrolės lokusas yra konceptas, nurodantis, kaip žmogus suvokia savo kontroliuojamų veiksmų rezultatus ir pasekmes savo kontrolės srityje.


Modulis Nr.4. Optimizmas

Optimizmas reiškia sugebėjimą išlaikyti teigiamą požiūrį ir viltį. Tai gebėjimas net ir sunkiausiais momentais tikėtis teigiamo, norimo ir palankaus rezultato.


Modulis Nr.5. Palaikymas

Palaikymas, reiškiantis pagalbą ar apsaugą, yra materialus ir moralinis pagrindas, neleidžiantis palūžti.

Modulis Nr.6. Humoro jausmas

Humoras galbūt yra nepakankamai vertinamas elementas, kurio tinkamas valdymas yra itin reikšmingas mūsų gyvenime.

Modulis Nr.7. Perspektyva

Svarbu turėti perspektyvą, ji suprantama kaip plataus ir lankstaus požiūrio turėjimas valdant mūsų kasdienes aplinkybes ir stiprinant mūsų atsparumo galimybes.


Modulis Nr.8. Iniciatyvumas / Dvasingumas

Iniciatyva reiškia „gebėjimą savarankiškai vertinti ir veikti“, tuo tarpu dvasingumas yra plati tikėjimo kažkuo, kas yra anapus mūsų, samprata.

Modulis Nr.9. Empatija

Empatija yra kito žmogaus emocinės būsenos supratimas; gebėjimas lygiagrečiai patirti kito žmogaus juntamas emocijas, tarytum patenkant į jo subjektyvių jausmų pasaulį.

Modulis Nr.10. Kaip įveikti stresą?

Esama įvairių streso įveikimo strategijų. Tai yra būdas sumažinti vidinį nerimą ar diskomfortą, šios strategijos žmogus išmoksta bei taiko priklausomai nuo tam tikrų asmenybės bruožų.