Mevcut dersler

Modül 1. Duygusal Farkındalık

Duygularınızın farkında olmak, kendi duygusal zekanızı tanımlamanın ilk adımıdır. Duygularımızın farkında olursak, günlük zorluklara karşı tutumumuzu da geliştiririz.


Modül 2. Azim

Azim, Daniel Goleman'ın duygusal zeka teorisinin "temel" unsurlarından biridir. Latin dilinde, kişinin hedeflerini takip etmede "sabitlik" ve "sertlik" anlamına gelir.

Modül 3. Kontrol odağı

Kontrol odağı, bir kişinin kendi eylemlerinin sonunu ve sonuçlarını ne ölçüde kendi kontrol alanı içindeki şeyler olarak algıladığını gösteren bir kavramdır.

Modül 4: İyimserlik

İyimserlik, olumlu düşünceyi ve umudu sürdürme yeteneği ve aynı zamanda en zor durumlarda bile olumlu, istenen ve faydalı bir sonuç bekleme yeteneği anlamına gelir.

Modül 5. Destek

Yardım veya koruma anlamına gelen destek, bir şeyin çökmesini önlemek için kullanılan temel unsur ve ahlaki temeldir.

Modül 6. Mizah anlayışı

Mizah, olumlu yönetimi hayatımızda büyük önem taşıyan, belki de yeterince değer verilmeyen bir unsurdur.

Modül 7: Bakış Açısı

Günlük koşulları yönetirken ve direnç potansiyelimizi güçlendirirken geniş ve esnek bir bakış açısına sahip olmak çok önemlidir.

Modül 8. İnisiyatif / Maneviyat

İnisiyatif, "her şeyi bağımsız olarak değerlendirme ve harekete geçme yeteneği" olarak tanımlanırken, maneviyat, benliğin ötesinde bir şeye inanmanın geniş bir kavramıdır.

Modül 9: Empati

Empati, başka bir kişinin duygusal durumunu anlamaktır; başkalarının öznel duygu dünyasına giriyormuşçasına, onların hissettiği duyguları paralel olarak yaşama yeteneğidir.

Modül 10. Stresle Başa Çıkmak

Çeşitli stresle başa çıkma stratejileri vardır. Stresle başa çıkma stratejisi, kişinin belirli kişilik özelliklerine bağlı olarak öğrendiği ve uyguladığı içsel kaygı veya rahatsızlığı azaltma yoludur.