Pieejamie kursi

1.modulis. Emocionālā apzināšanās

Savu emociju apzināšanās ir pirmais solis, lai definētu savu emocionālo inteliģenci. Ja mēs apzināmies savas emocijas, mēs uzlabojam arī savu attieksmi pret ikdienas izaicinājumiem.


2.modulis. Neatlaidība

Neatlaidība ir viens no Daniela Kolmana emocionālās inteliģences teorijas "pīlāra" elementiem. Latīņu valodā tas nozīmē "noturība" un "stingrība" savu mērķu sasniegšanā.

3.modulis. Kontroles lokuss

Kontroles lokuss ir jēdziens, kas norāda, cik lielā mērā cilvēks uztver savas darbības rezultātus un sekas kā lietas, kas atrodas viņa kontroles zonā.

4.modulis. Optimisms

Optimisms nozīmē spēju saglabāt pozitīvu domāšanu un cerību un tajā pašā laikā spēju sagaidīt pozitīvu, vēlamu un labvēlīgu rezultātu pat vissarežģītākajās situācijās.

5.modulis. Atbalsts

Atbalsts, kas apzīmē palīdzību vai aizsardzību, ir galvenais elements un morālais pamats, ko izmanto, lai novērstu sabrukumu.

7.modulis. Perspektīva

Plaša un elastīga perspektīva ir būtiska, lai pārvaldītu mūsu ikdienas apstākļus un stiprinātu mūsu emocionālās noturības potenciālu.

8.modulis. Iniciatīva / garīgums

Iniciatīva tiek definēta kā "spēja  neatkarīgi novērtēt lietas un rīkoties", savukārt garīgums ir plašs jēdziens ticībai kaut kam ārpus "es".

9.modulis. Empātija

Empātija ir citas personas emocionālā stāvokļa izpratne; spēja paralēli piedzīvot emocijas, kuras otrs izjūt, it kā ienākot otra cilvēka subjektīvajā jūtu pasaulē.

10.modulis. Stresa pārvarēšana

Ir dažādas stresa pārvarēšanas stratēģijas. Stresa pārvarēšanas stratēģija ir veids, kā mazināt iekšējo trauksmi vai diskomfortu, ko cilvēks ir iemācījies un pielieto atkarībā no noteiktām personības iezīmēm.